شرکت های خدمات گیرنده از ما
1398/11/26    
بازدید: 306
باعث افتخار ما است که شرکت زیر به صورت مستقیم با ما در ارتباط اند: 
 
 •             تعاونی فولاد سفید دشت                                                            
 •             فولاد سینا پارسیان اصفهان
 •             فولاد پارس دیلمان رشت
 •             سینا قطعه توس
 •             فولاد شمش کوهستان
 •             گروه صنعتی پارس بوتیل یزد ( نورد میلاد -فولاد پارس بوتیل )
 •             فولاد ایده آل میبد
 •             فولاد پرتو صنعت شرق گرمسار
 •             صدرا فولاد یزد
 •             چدن ریزان سگزی
 •             فولاد استیل ذوب اصفهان
 •             فولاد فجر صوفیان تیریز
 • ریخته گری دانا روش اندیشه تبریز
 • و .....